Chứng nhận TCVN 8022-1&2

Chứng nhận sản phẩm: Hệ thống khí y tế trung tâm của HTM EQUIP phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 8022-1:2009, TCVN 8022-2:2009 (Tương đương ISO 7396-1:2007 và ISO 7396-2:2007).

Mục lục
 
Hotline
091 606 7879
Zalo
091 606 7879
Viber
091 606 7879
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/thietbiytehtm
Facebook
http://facebook.com/thietbiytehtm
Instagram