ISO 13485:2016

Chứng nhận hệ thống quản lý TTBYT phù hợp các yêu cầu của ISO 13485:2016 cho Kinh doanh và lắp đặt thiết bị Y tế; Thiết kế, sản xuất và lắp đặt hệ thống khí y tế trung tâm, phòng chuyên dụng.

Mục lục
Nhãn
Hotline
091 606 7879
Zalo
091 606 7879
Viber
091 606 7879
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/thietbiytehtm
Facebook
http://facebook.com/thietbiytehtm
Instagram