Thiết bị đầu cuối (6 sản phẩm)

Ổ đầu ra khí y tế G.Samaras S.A
Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO7396, EC, HTM 02-01, NFPA 99, ISO13485
Ổ đầu ra khí y tế Heyer
Đáp ứng tiêu chuẩn: acc.93/42/EEC Annex II Without (4), ISO 13485:2016
Ổ đầu ra khí y tế
Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 13485:2016, TCVN 8022-1&2:2009
Trụ treo trần (cánh tay treo trần)
Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 13485:2016, TCVN 8022-1&2:2009
Hộp đầu giường HTM EQUIP
Đáp ứng tiêu chuẩn: HTM 02-01, TCVN 8022-1:2009, ISO 13485:2016
Hộp đầu giường G.Samaras S.A
Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 7396, ISO 14971, ISO 11197, EN 793, ...
Hotline
091 606 7879
Zalo
091 606 7879
Viber
091 606 7879
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/thietbiytehtm
Facebook
http://facebook.com/thietbiytehtm
Instagram